گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

چند روز قبل  دوست وهمرزم گرامی دکتر مرجانه روحانی پیشنهاد کرد که شعری در مورد فضاحتی بنام در ماه دیده شدن خمینی ملعون بسرایم !

ایده خوبی بود و سعی خودم را کردم ...

امیدوارم  دوsتان هنرمند گرافیست بتوانند پوستر یا بنری از مضمون این  دو  بیتش بسازند : برآمد غریوی به یک شامگاه / که تصویر ملا فتاده بماه / بخندید دنیا به کردارشان / بگریید تاریخ از کارشان :

با احترام - محبوبه مهراردشیر (حسینپور )

 

گردآوری از بانو ژاله دفتریان

آتش سوزی سینما رکس آبادان

گردآوری از بانو ژاله دفتریان

 

بزرگترین افسانه پردازی تاریخ معاصر ایران

نوشته آقای امیر طاهری

آین نوشته در باره کتاب تازه انتشاری در باره دکتر محمد مصدق و جریانات 28 مرداد است.

به انگیزه ی بزرگداشت شهاب الدین سهروردی

گردآورنده بانو ژاله دفترریان

 

بابک خرمدین

گرد آورنده بانو ژاله دفتریان

 

۱۵ فوریه ۲۰۱۹ میلادی

مقاله ای بقلم مهندس  مرداویج زیاری

جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران

گرد آورنده بانو ژاله دفتریان

به بهانه زادروز زکریای رازی مروری بر زندگانی و خدمات این فیلسوف و دانشمند قرن

1/3

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front