گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان


*.

*

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

گرد آورنده ژاله دفتریان

مهرشید (یکشنیه) ۲۶ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

اورمزدشید (پنج شنبه) ۲۳ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

شعر و ترانه از بانو مینا رضوانی

جمع آوری ازبانو ژاله دفتریان

1/4

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front