گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

همزمان میتوانید کانال یوتوب جبهه را دنبال کنید:

کانال یوتوب جبهه

index.jpg

از دکتر کورش امیر- جاهد .

او هم پزشگی ورزیده و هم یک ایرانی میهن دوست می باشد.

او پیوسته در راهِ فرهنگ و زبان پارسی کوشش های فراوانی کرده است.

آنچه در این سروده در خورِ نگرش است، اینست که سروده به پارسی سره می باشد و 

هیچ واژه ی بیگانه در آن به کار نرفته است.

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

فروردین ماه 1400

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

اسفند ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
بزرگداشت
خواجه نصیرالدین توسی

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

اسفند ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

بهمن ماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg
 بهمنگان یا جشن بهمن ماه

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

دیماه 1399

kambiz khamoushi.JPG


آقای کامبیز خاموشی

(سیاوش زرتشتی)

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

Mahboobeh Hosseinpour.jpg

سروده

بانو محبوبه حسین پور

آذرماه 1399

Jaleh Daftarian.jpg

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

آذرماه 1399

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان


*.

*

گردآورنده

بانو ژاله دفتریان

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

گرد آورنده ژاله دفتریان

مهرشید (یکشنیه) ۲۶ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

 

گرد آورنده ژاله دفتریان

اورمزدشید (پنج شنبه) ۲۳ امرداد ۲۵۷۹ ایرانی

برابر با ۱۳ اوت ۲۰۲۰ ترسایی (میلادی)

شعر و ترانه از بانو مینا رضوانی

جمع آوری ازبانو ژاله دفتریان

1/4

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front