گفته ها و نوشته ها

 

در این بخش برگزیده ای از گفته ها و نوشته های سازمانها و یا افراد عضو سازمانها و یا رایزنان جبهه که خارج از برنامه های جبهه هماهنگ مبارزان ایران بیان و یا نوشته شده منتشر میشود.

 

محتوای این صفحه الزاماً بیانگر نظریات جبهه هماهنگ مبارزان ایران نیست.

 

آتش سوزی سینما رکس آبادان

گردآوری از بانو ژاله دفتریان

 

بزرگترین افسانه پردازی تاریخ معاصر ایران

نوشته آقای امیر طاهری

آین نوشته در باره کتاب تازه انتشاری در باره دکتر محمد مصدق و جریانات 28 مرداد است.

به انگیزه ی بزرگداشت شهاب الدین سهروردی

گردآورنده بانو ژاله دفترریان

 

بابک خرمدین

گرد آورنده بانو ژاله دفتریان

 

۱۵ فوریه ۲۰۱۹ میلادی

مقاله ای بقلم مهندس  مرداویج زیاری

جمعیت خرد پیشه گان ریشه ای ایران

گرد آورنده بانو ژاله دفتریان

به بهانه زادروز زکریای رازی مروری بر زندگانی و خدمات این فیلسوف و دانشمند قرن

نوشته آقای دکتر بهمن جلدی

راھکارھای حقوقی مناسب در برابر اعمال رژیم جدید حقوقی در دریای مازندران

نوشته بانو ژاله دفتریان

نوشته بانو ژاله دفتریان در باره جشن امرداد

کامبیز خاموشی - بیست و سوم فوریۀ 2018

دلنوشته ای پیشکش به همۀ آنانی که دل در گرو مهر میهن دارند .

روز بزرگداشت فردوسی

بانو ژاله دفتریان

روز نهم ماه می، روز بزرگداشت حکیم ابولقاسم فردوسی است. <

این برنامه در تلویزیون رنگین کمان تهیه و پخش شد.

1/3

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front