سرود ای ایران

در تاریخ 23 امرداد ماه 2581 برابر با 14 ماه اوت 2022  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
failsoti18 (1)جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 12:52
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان روز یکشنبه  14 ماه اوت 2022  بانو ماندانا زند کریمی و دکتر سعید حمزوی و ایمان انصاری هستند که درباره:

  • نقش بانوان ایرانی در انقلاب مشروطیت

  • تحول جامعه بانوان پس از انقلاب مشروطیت

  • دلایل انقلاب مشروطیت

  • دگرگونیهای جامعه ایران پس از این انقلاب

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی