top of page

آگاهینامه ها

 

همانگونه که میدانید میزان تاثیر این آگاهینامه ها در شناساندن موضع جبهه همآهنگ مبارزان ایران به دنیای آزاد و  آگاهی هر چه بیشتر ایرانیان درونمرز، تنها به گستره پخش نمودن آنها بستگی دارد. خواهشمندیم  آگاهینامه ها را هر چه گسترده تر پخش نمایید و از دریافت کنندگان نیز بخواهید به نوبه خود در پخش گسترده آنها بکوشند.

 

 آگاهینامه ها همچنین میتوانند برای ترغیب کشورهای آزاد برای یاری به ملت ایران برای برقراری دموکراسی در ایران بسیار مفید باشند، از هموندان گرامی تقاضا میشود این آگاهینامه را هر چه بیشتر بمقامات دولتی و روزنامه های کشورهای جهان ارسال نمایند.

 

با سپاس بسیار

 

کمیته آگاهینامه

cropped-logo_idf-2.jpg

هشدار سیاسی: اتحاد و همبستگی یا ایجاد تفرقه؟

cropped-logo_idf-2.jpg

رستاخیز ملی ایرانیان برای براندازی جمهوری اسلامی

cropped-logo_idf-2.jpg
آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران
cropped-logo_idf-2.jpg

تاراج و ویرانی آثار باستانی ایران بدست سردمداران تبهکار جمهوری اسلامی اشغالگر

cropped-logo_idf-2.jpg

همراهی ملت ایران با پدافند شکوهمند ملت اوکراین

cropped-logo_idf-2.jpg

شرکت در اعتصابات یک وظیفه ملی است

مرداد 1400 هجری شمسی

cropped-logo_idf-2.jpg

17 دیماه - روز زن

1399 هجری شمسی - 2579 ایرانی - 2021 میلادی

هشدار به جهانیان.

سرزمین ایران به سردمداران جمهوری اسلامی تعلق ندارد، بلکه به مردمش متعلق است.

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

بزرگداشت هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

1/1

Please reload

bottom of page