آگاهینامه ها

 

همانگونه که میدانید میزان تاثیر این آگاهینامه ها در شناساندن موضع جبهه همآهنگ مبارزان ایران به دنیای آزاد و  آگاهی هر چه بیشتر ایرانیان درونمرز، تنها به گستره پخش نمودن آنها بستگی دارد. خواهشمندیم  آگاهینامه ها را هر چه گسترده تر پخش نمایید و از دریافت کنندگان نیز بخواهید به نوبه خود در پخش گسترده آنها بکوشند.

 

 آگاهینامه ها همچنین میتوانند برای ترغیب کشورهای آزاد برای یاری به ملت ایران برای برقراری دموکراسی در ایران بسیار مفید باشند، از هموندان گرامی تقاضا میشود این آگاهینامه را هر چه بیشتر بمقامات دولتی و روزنامه های کشورهای جهان ارسال نمایند.

 

با سپاس بسیار

 

کمیته آگاهینامه

هشدار به جهانیان.

سرزمین ایران به سردمداران جمهوری اسلامی تعلق ندارد، بلکه به مردمش متعلق است.

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

آگاهینامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران

بزرگداشت هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر

1/1

Please reload