top of page

برنامه های تلویزیونی

 

برنامه های تلویزیونی جبهه همآهنگ مبارزان ایران وکنگره همبستگی ایرانیان،هر هفته روزهای یکشنبه ازطریق تلویزیون پارس (www.parstv.tv) پخش میگردد.

 

ساعات پخش برنامه از اینقرارند:
در ایران 18.30 - در باختر امریکا 8:00 بامداد - خاور امریکا  11:00 - اروپا 17:00

 

بازپخش این برنامه ها روزهای دوشنبه در ساعات:
ایران 15:30 - باختر امریکا 5:00 بامداد - خاور امریکا 8:00
بامداد - اروپا 14:00 میباشد


همچنین میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس ایمیل و یا شماره تلفنهای زیر در ایالات متحده آمریکا با مسئولین در میان بگذارید.

 

iraniandemocracyfront@outlook.com

 

+1(650) 619 76 23  - +1(832) 277 7748

 

هممیهنان داخل کشور که با سانسور رژیم اسلامی دست به گریبان هستند و دسترسی به  یوتوب ندارند میتوانند این

برنامه ها را از طریق فیس بوک جبهه دانلود و سپس تماشا کنند

 

 

با سپاس بسیار

کمیته تبلیغات وروابط عمومی

  • Wix Facebook page

ادامه برنامه های تلویزیونی را در لینک زیر دنبال کنید

تلویزیون جولای.JPG

برنامه تلویزیونی شماره 486 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و یکم جون 2020

بانو زهرا صفارپور و دکتراسداله نصراصفهانی؛

​چگونگی حمایت برون مرزیها ازجنبش خودجوش مردم درون مرز و راه برقراری ارتباط.

رهنمود شاهزاده رضا پهلوی برای تشکیل « ستاد مشترک عملیاتی برای همآهنگی کارها».

نگری به پیشرفت سه بیانیه 14 شخصیتی (گروه درون مرز، زنان درون مرز و زنان برونمرز) برای استعفای خامنه ای و انجام انتخابات زیر نظر سازمان ملل متحد درزمان حاکمیت رژیم وکوشش بیهوده در زنده سازی طرح سوختۀ پاسدار محسن سازگارا.

کمپین دادخواهی پویا بختیاری و آگهی نادرست «تلویزیون نماد ملی ایرانیان» به نام « نماد ملی» برای  مصاحبه با شخصیتهای سیاسی.

قطعنامۀ پیشنهادی شرم آور 374 گروهی از اعضای کنگرۀ آمریکا در پشتیبانی از فرقۀ مجاهدین وتصمیم گیری فضولی بجای ملت ایران برای برقراری جمهوری سکولار.

برنامه تلویزیونی شماره 485 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

چهارده ژوئن 2020

آقایان مهدی امیر رحمانی و دکتراسداله نصراصفهانی؛

​پیشینۀ  تاریخی روابط ایران و روسیه و قراردادهای گلستان و ترکمانچای وآخال وقرارداد پاریس.

امکان تشکیل ایران بزرگ با افغانستان و استانهای واگذارشده به روسیه.

کنوانسیون دریای کاسپین ونقض تمامیت ارضی ایران وقراردادهای 1921 و1940 با شوروی.

واگذاری بنادر ایران به روسیه و چین و سیاست استعماری نوین این دو کشور.

سیاست دوگانۀ امریکادربارۀ تغییر رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 484 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هفت ماه ژوئن 2020

بانو دکتر مهرا ملکی و اقای دکتراسداله نصراصفهانی ؛

​بررسی بخش دوم از رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی به هموندان جبهۀ هماهنگ مبارزان ایران در روز 24 ماه می 2020 شامل:

الف- فدرالیسم قومی و فدرالیسم منطقه ای

ب-  انجمنهای ایالتی و ولایتی

پ-عدم تمرکز اداری وانجمنهای استان و شهرستان وشهر

ت- چگونگی انتخاب  مدیران میانی

ث- لزوم تشکیل احزاب پس از براندازی

شعار رضا شاه روحت شاد و قانون اساسی مشروطیت.

برنامه ریزی رژیم برای ایجاد گرسنگی عمدی برای نسل کشی زیر پوشش ویروس کرونا وباج گیری جهانی.

برنامه تلویزیونی شماره 483 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سی و یک ماه می 2020

جناب سرهنگ بهروز سرشار و آقای دکتراسداله نصراصفهانی،

استفاده از نیروی جوانترها در اوپوزیسیون.

بررسی پاره ای از رهنمودهای شاهزاده رضا پهلوی به هموندان جبهۀ همۀهنگ مبارزان ایران در روز 24 ماه می 2020 شامل:

الف- همراهی نیروهای انتطامی با مردم ولزوم آشتی ملی.

ب-  تغییر سیاست جهانی نسبت به پشتیبانی ازرژیم.

پ- مدرنیته و ناسیو نالیسم ایرانی.

ت- مردود دانستن نبرد مسلحانه.

ث- مدیران میانی(بین مردم و رهبری) و مدیران دورۀ میانه تا برگزاری مجلس مؤسسان.

دگوگونی در سیاست صدای آمریکا.

برنامه ریزی رژیم برای ایجاد گرسنگی عمدی برای نسل کشی زیر پوشش ویروس کرونا وباج گیری جهانی.

برنامه تلویزیونی شماره 482 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و چهار می 2020

بانو ماندانا زندکریمی و اقای دکتراسداله نصراصفهانی،

​تحریمهای تازه وسیاست دو گانۀ آمریکا دربارۀ برجام و گفتگو با جمهوری اسلامی.

چرا حزب دموکرات آمریکا خواهان بقای جمهوری اسلامی است.

شکست قطعی فعال شدن مهره های سوخته برای برگزاری رفراندم هنگام حاکمیت رژیم.

نگاهی به تویتر سیدعلی و آمادگی برای صلح مانند بر قراری صلح بین  معاویه و امام دوم شیعیان.

آیا نگرشاعر نامدار فریدون مشیری که میگوید« من ز مردان نا امیدم  بیگمان  کاوه آینده ایران  زن است» .

تا چه حدود باوجود زنانی که خودرا نخست مسلمان و سپس ایرانی میدانند امکان پذیراست؟.

برنامه تلویزیونی شماره 481 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هفده می 2020

بانو ژاله دفتریان و اقایان دکتر مازیار قویدل و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

بزرگداشت روز فردوسی استاد بزرگ سخن وادب ایران زمین.

ضرورت تاریخی سرودن شاهنامه از سوی فردوسی بزرگ و درونمایۀ شاهنامه.

نقش پایه ای فردوسی  در زنده نگهداشتن زبان پارسی و شناسۀ ایران.

رویدادهای شاهنامه و کاربردهای سیاسی آن برای رویدادهای مشابه در سالهای اخیر.

قانون اساسی مشروطیت گنجینۀ بزرگ ملت ایران برای اتحاد و همبستگی همۀ نیروهای مبارز.

برنامه تلویزیونی شماره 480 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

ده ماه می 2020

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی، مهندس مرداویج زیاری دکتر بابک چالوسی، دکتر احمد مصطفی لو و دکتر اسداله نصراصفهانی ،

​موج دوم گسترش جهانی ویروس کرونا.

ویروس کرونا ساخت لابراتوار در چین.

آمار مبتلایان و فوت شدگان بیماری کرونا  درجهان  و ایران.

پبشرفت داروئی برای درمان کرونا.

بهره گیری ازموقعیت کنونی کرونا و فقر وبیکاری در سرنگونی رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 479 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سوم ماه می 2020

دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

پی امدهای کوتاه مدت و دراز مدت ویروس کرونا از دیدگاه اقتصادی  وسیاسی و اجتماعی و زیانهای موج دوم ویروس در راه،  بویژه در مورد ایران.

پیشنهاد382 نمایندۀ هر دوحزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا برای تشدیدتحریمهای تسلیحاتی رژیم.

دلایل اقتصادی و سیاسی کا هش بی سابقۀ نفت واثرآن در فروپاشی رژیم.

عملی بودن استقرار دولت در تبعید یا تشکیل شورای انتقال.

با توجه به تروریستی بودن رژیم، دفا ع از سردستۀ تروریستها یعنی دفاع

از تروریسم جهانی و خیانت به ملت ایران.

برنامه تلویزیونی شماره 477 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

نوزده آوریل 2020

بانودکتر مرجانۀ روحانی و آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی، دکتر بابک چالوسی، دکتر احمد مصطفی لو و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

بررسی آمار های درست  ونادرست مبتلایان به بیماری کرونا و کشته شدگان.

بهره گیری عمدی رژیم  از ویروس کرونا  برای کشتاربیشتر مردم همراه با برداشتن قرنطینه.

نقش کشورها در مهار کردن بیماری کرونا وپیش گیری از موج دوم ویروس  خطرناکتر از کرونا.

آثار روانی  کوتاه مدت و دراز مدت بیماری کرونا و قرنطینه شدن.

پیشر فت پژوهشها ی علمی برای درمان  بیماری کرونا.

برنامه تلویزیونی شماره 476 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوازده آوریل 2020

آقایان دکتر مازیار قویدل و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​کشتار فرایندۀ ویروس کرونا درایران و چگونگی بهره گیری ازاین رویداد غم انگیز در براندازی رژیم.

جنبش تداوم مشروطیت یگانه راه برای همآهنگی بیشترین باورهای سیاسی وبراندازی رژیم.

بهره گیری از نیروی فرهنگ چند هزارسالۀ ایرانی در نبردبا ایران ستیزی وفرهنگ زدایی رژیم اشغالگر اسلامی.

پیشرفت نگارش کتابهای درسی پارسی.

پی امدهای کوتاه مدت ودراز مدت  اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی ویروس کرونا درایران و جهان.

پیروزی میهن پرستان در نبرد با استمرار طلبان وچین وروسیه و اتحادیۀ اروپا برای لغو تحریمها.

برنامه تلویزیونی شماره 475 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پنج آوریل 2020

آقایان دکتر بهرام چوبینه و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

​پیام  تویتری تهدید آمیز ترامپ به جمهوری اسلامی دربارۀ موشک بازی رژیم در عراق.

بی کفایتی وناتوانی رژیم آخوندی در ادارۀ کشور و مبارزه با ویروس کرونا ونسبت دادن آن به اجنه.

پیش بینی شورای امنیت ملی آمریکا در سال 2008 برای ویروسی با مشخصات کرونا.

استفاده ازدعا وآیات صحیفۀ سجادیه برای پیشگیری و درمان کرونا بجای دانش پزشگی.

پی  آمدهای اجتماعی و سیاسی ویروس کرونا.

نقش « تداوم قانون اساسی مشروطیت»  برای همآهنگ ساختن باورهای سیاسی در راستای براندازی.

برنامه تلویزیونی شماره 474 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و نه مارس 2020

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

ویدئوی آموزشی  سازمان بهداشت جهانی در بارۀ ویروس  کرونا.

ادعای کشف داروی مبارزه باکرونا ازسوی دانشگاه اترخت هلند بوسیله پروفسور فرانک گروسولد.

بررسی پیشگویی یا تخیلی بودن ویروسWuhan-400 در رمان The Eyes of Darkness  نوشتۀ   Dean Koontz درسال1981

اثر ویروس کرونا در ساختار اقتصادی کشورها و سیاست تزریق پول به اقتصاد برای مقابله با بحران اقتصادی بزرگ در پیش رو.

اصلاح طلبان برون مرز و درون مرز و نایاک همراه باروسیه وچین واتحادیۀ اروپا به بهانۀ ویروس کرونا.

خو استار برداشتن تحریمهاودرنتیجه ماندگاری بیشتر رژیم مردۀ بی کفایت شده اند.

برنامه تلویزیونی شماره 473 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و دوم مارس 2020

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی و دکتر اسداله نصراصفهانی ؛

بزرگداشت نوروز وهمه ی جشنهای تاریخی وکهن ایرانی در راستای  نبرد فرهنگی با رژیم آخوندی.

چگونگی پیدایش ویروس کرونا و پخش فزاینده آن در گستره ی گیتی.

کار آئی سازمان بهداشت جهانی درنبرد با ویروس کرونا ویاری رسانیهای  داروئی و پزشگی.

چگونگی  زایش ویروس کرونا و ویروس آخوندی.

بیرون کردن دوسویه خبر نگاران بیگانه از چین و آمریکا در راستای اخبار ویروس کرونا.

سپردن مأموریت نبردبا کرونا به سپاه وارتش بجای پزشگان.

برنامه تلویزیونی شماره 472 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پانزده مارس 2020

بانو زهرا صفار پور وآقایان مهدی امیر رحمانی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​پی آمد های سیاسی ، اقتصادی واجتماعی ویروس کرونا درجهان  بویژه  درایران.

چگونگی بهره برداری ازویروس کرونا برای براندازی ویروس جمهوری اسلامی دروغ وتزویر.

روابط ایران با روسیۀ و اتحاد جماهیر شوروی از آغاز تا کنوانسیون حقوقی دریای کاسپین(دریای مازندران).

نارسانی و بی کفایتی رژیم وپادگانی شدن کشوربا واگذاری مسؤلیت مبارزه  با کرونا به سپاه.

نگری کوتاه به امکان اخراج رژیم از سازمان ملل متحد.

برنامه تلویزیونی شماره 471 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هشت مارس 2020

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

ریشه یابی ویروس  کرنا وپی آمد های سیاسی  اقتصادی آن درجهان  بویژه  درایران.

بهره برداری ازپیروزی ملت در انتخابات  و همبستگی ملی در راستای براندازی.

ضرورت وعملی بودن تشکیل دولت در تبعید.

زمزمۀ نارسای مذاکره در بارۀ برجام از سوی 6 سناتور آمریکائی درشرایط کنونی تاچه حد میتواند عملی باشد.

برنامه تلویزیونی شماره 470 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

اول مارس 2020

بانو دکتر مرجانه روحانی و دکتر اسداله نصراصفهانی ؛

نمایش قدرت ملت ایران در انتخابات مجلس یازدهم  ودادن رأی منفی به رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی.

پیشنهاد 6 سناتور دموکرات آمریکایی برای مذاکره  با جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با ترا مپ.

سپاهی و پادگانی شدن کامل جمهوری اسلامی در انتخابات رییس جمهور.

مقایسه نا کار آمدی رژیم دربرابر ویروس کرنای چینی  بامبارزه ستایش انگیز دوران پادشاهی با وبای هندی.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وپیروزی حاکمیت ملت یا نور برتاریکی ولایت فقیه (چوپان و گله).

برنامه تلویزیونی شماره 469 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و سوم فوریه 2020

آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی ،

پیشینۀ آزادیخواهی  و جنبش مشروطیت در ایران.

درجمهوری اسلامی ودیکتاتوری مطلق رهبر (ولی فقیه)، انتخابات برای برپائی قوۀ مقننه منتفی است.

دست آوردهای قانون اساسی مشروطیت: حاکمیت ملت،  برابری ملت در مقابل قانون و حکومت قانون.

تداوم قانون اساسی مشروطیت پاسخگوی خواست همۀ باورهای سیاسی ملت ایران در دورۀگذار.

آشتی ملی ومشارکت سرخوردگان شورش 57  در واژگونی رژیم تا چه حدود عملی است.

برنامه تلویزیونی شماره 468 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

شانزده فوریه 2020

آقایان دکتر ایمان انصاری و دکتر اسداله نصراصفهانی ،

​دست آوردهای قانون اساسی مشروطیت.

حقوق  بشر به نام  «حقوق ملت ایران » پیش بینی شده در قانون اساسی مشروطیت  42 سال پیش ازتصویب   منشور جهانی  حقوق بشر.

استفاده از اصول قانون اساسی مشروطیت بوسیلۀ پادشاهان پهلوی برای آزادی زنان و انقلاب سفید.

تهیۀ پیش نویس قانون جدید انتخابات پیش از شورش سال .

برنامه تلویزیونی شماره 467 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

نهم فوریه 2020

آقایان مهدی امیر رحمانی ،مرداویج  زیاری و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​نمایشنامه تکراری انتخابات مهندسی شده از سوی رژیم.

شرکت در انتخابات یعنی پذیرش حقانیت رژیم  وکشتارها وفعالیتهای  تروریستی وفساد  رژیم مافیائی.

تنها راه انجام انتخابات آزاد، براندازی رژیم است.

عوامل داخلی شورش 57 روحانیون و ملییون وچپگرایان.

عوامل خارجی شورش 57 افزایش بهای نفت و  طرحهای بسیار بزرگ ملی پادشاه فقید.

خروج پادشاه ازکشور برای جلوگیری از خونریزی.

برنامه تلویزیونی شماره 466 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوم فوریه 2020

بانوان دکتر مرجانه روحانی و آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

​بررسی رزلوشن 752 مجلس نمایندکان آمریکا در پشتیبانی ازتظاهرات مردم ایران.                                                                      برجام 2 تا چه حدود عملی است وپیامدهای آن چه خواهد بود.

خدمات شاهان پهلوی.

اجرای مواد 12 گانۀ وزیر خارجه آمریکا  و تغییر رژیم.

قانون اساسی مشروطیت و «جنبش تداوم مشروطیت».