برنامه های تلویزیونی

 

برنامه های تلویزیونی جبهه همآهنگ مبارزان ایران وکنگره همبستگی ایرانیان،هر هفته روزهای یکشنبه ازطریق تلویزیون پارس (www.parstv.tv) پخش میگردد.

 

ساعات پخش برنامه از اینقرارند:
در ایران 19.30 - در باختر امریکا 8:00 بامداد - خاور امریکا  11:00 - اروپا 17:00

 

بازپخش این برنامه ها روزهای دوشنبه در ساعات:
ایران 16:30 - باختر امریکا 5:00 بامداد - خاور امریکا 8:00
بامداد - اروپا 14:00 میباشد


همچنین میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس ایمیل و یا شماره تلفنهای زیر در ایالات متحده آمریکا با مسئولین در میان بگذارید.

 

iraniandemocracyfront@outlook.com

 

+1(650) 619 76 23  - +1(832) 277 7748

 

هممیهنان داخل کشور که با سانسور رژیم اسلامی دست به گریبان هستند و دسترسی به  یوتوب ندارند میتوانند این

برنامه ها را از طریق فیس بوک جبهه دانلود و سپس تماشا کنند

 

 

با سپاس بسیار

کمیته تبلیغات وروابط عمومی

  • Wix Facebook page

برنامه تلویزیونی شماره 449 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

ده نوامبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

ریشه یابی رویداد هاي اعتراضی مردم درعراق و لبنان.

تغییر رژیم از راه اصلاح طلبی یا براندازي رژیم.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وشعار محوري براي براندازي.

همآهنگی باسایر نیروهاي مبارز واتحاد براي سرنگونی رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 448 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سوم نوامبر 2019

بانو روشنک آستَرَکی  و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​خجسته باد زادروز اعلیحضرت رضاشاه  (دوم ) و گرامیداشت روز کوروش بزرگ.

گزارش مراسم برگزاری صدمین زادروزشاهنشاه آریا مهر اعلیحضرت محمد رضاشاه  پهلوی.

نقش تحریمهای تازه در گسترش نارضائیها و اعتراضات مردم.

موج تازۀ پدیدۀ مزورانۀ تغییر رژیم از راه جابجائی دولتمردان یعنی اصلاح طلبی  بجای براندازی.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وشعار محوری برای براندازی.

برنامه تلویزیونی شماره 447 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و هفت اکتبر 2019

آقایان حجت کلاشی ودکتر اسداله نصر اصفهانی،

صدمین سالروز خجستۀ  اعلیحضرت محمد رضاشاه  پهلوی شاهنشاه آریامهر.

ریشه های تاریخی حملۀ نظامی  ترکیه به سوریه و کشتار کردها.

نقش امریکا و روسیه درتنش سیاسی و بحران تجاوز نظامی  ترکیه به سوریه.

اعتراف صریح دبیر کل شورای مدیریت گذار به فدرالیست بودن و خودمختاری آذربایجان.

بهره گیری از قانون اساسی مشروطیت، ساده ترین و کارآمد ترین  راه همبستگی اوپوزیسیون .

برنامه تلویزیونی شماره 446 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست اکتبر 2019

آقایان دکتر مازیار قویدل ودکتر اسداله نصر اصفهانی،

نگارش کتابهای درسی فارسی تا پایۀ هفتم و تدریس آنها دردبستانهای تاجیکستان.

نقش شاهنامه  درایجاد همبستگی ملی ایرانیان.

عدم تمرکز و  آموزش به زبان مادری.

کورش بزرگ  وحقوق بشر.

جنبش تداوم مشروطیت.

برنامه تلویزیونی شماره 445 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سیزده ماه اکتبر 2019

آقایان دکتربهرام چوبینه دکتر اسداله نصر اصفهانی،

تشکیل شورای مدیریت دورۀ گذارباترکیب نامتجانس.

عدم تمرکز و زبان مادری.

دروغی بزرگ بنام«استان عربستان ایران».

اتحاد وهمبستگی نیروهای مبارز نخستین شرط براندازی رژیم.

شاهزاده رضا پهلوی تنهاعامل پیونداکثریت اوپوزیسیون برای پیروزی.

برنامه تلویزیونی شماره 444 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

ششم ماه امتبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصر اصفهانی

گردهمآئی تجزیه طلبان  بعنوان مدیریت دورۀ گذار در لندن

عدم تمرکز و زبان مادری

«استان عربستان ایران» دم خروس  دبیر کل مدیریت دورۀ گذار

تداوم مشروطیت وباز گشت به  فرهنگ کهن ایرانی و

ناسیونالیسم ، مدرنیسم و سکولاریسم دوران پهلوی

برنامه تلویزیونی شماره 443 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سی سپتامبر 2019

آقایان امیر طاهری و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

بررسی سخنان ترا مپ وروحانی درسازمان ملل متحد.

جنبش مشروطیت ایران.

.حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی.

قرارداهای استعماری با چین و روسیه.

پیشنهاد  اخراج جمهوری اسلامی از سازمان ملل متحد.

جنبش تداوم مشروطیت - ویديو شماره 2

بیست و دوم سپتامبر 2019

بانوان دکتر مرجانه روحانی محبوبه حسین پورو ناهید شاهین،

و آقایان سهراب نبوی و دکتر احمد مصطفی لو.

تظاهرات برای پشتیبانی از مشروطیت پیش از شورش .57

خدعۀ خمینی برای اشغال و تصرف عدوانی ایران با کمک بیگانگان.

مخالفت بنیادی قانون اساسی جمهوری اسلامی با منشور سازمان ملل متحد.

دلائل و پایه های قانونی برای اخراج رژیم کنونی ایران از سازمان ملل متحد.

قانون اساسی مشروطیت ستون اصلی برای اتحاد و همبستگی ایرانیان.

برنامه تلویزیونی شماره 442 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و دوم سپتامبر 2019

آقایان دکتر اکبر تربت و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

نتایج اقتصادی حمله به تأ سسیات نفتی عربستان.

احتمال جنگ درخاور میانه.

اثر تغییر جان بولتن درسیاست خارجی آمریکا.

اثر تحریمها در بقای رژیم.

جنبش تداوم مشروطیت - ویديو شماره 1

پانزدهم سپتامبر 2019

ویدئوی شمارۀ 1  جنبش تداوم مشروطیت

بانوان دکتر مرجانه روحانی و ناهید شاهین

و آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصر اصفهانی

شعارهای مردم درون مرز ، حاکمیت ملت

تعطیل ناپذیری اساس  مشروطیت، جایگزینی رژیم اشغالگر

لغو قرار دادهای ضدملی

تعیین نوع نظام براساس همه پرسی و رأی مستقیم مردم

برنامه تلویزیونی شماره 441 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پانزده سپتامبر 2019

آقایان  حجت کلاشی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​ایندۀ سیاسی جمهوری اسلامی.

امکان بروز جنگ با تبلیغات گستردۀ  اسرائیل.

برکناری جان بولتن واثر جهانی آن ازجمله  در جمهوری اسلامی.

امکان تداوم قانون اساسی مشروطیت.

چگونگی آماده سازی مردم برای براندازی.

برنامه تلویزیونی شماره 440 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هشت سپتامبر 2019

بانو روشنک آستَرَکی وآقایان مهدی امیر رحمانی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

تحریمهای تازه برای فعالیتهای  فضانی رژیم وسرنوشت برجام.

ماندگاری رژیم با وجود وضع آشفتۀ اقتصادی وتورم وبیکاری.

کاهش درآمد رژیم وفشار اقتصادی بیشتر به مردم.

پیشینۀ مالکیت دریای مازندران (کاسپین)  و قراردادهای 19.21 و1940

راههای پیشنهادی برای جلوگیری از تصویب کنوانسیون خائنانه تازه دریای مازندران (کاسپین).

برنامه تلویزیونی شماره 439 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

اول سپتامبر 2019

آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​کنفرانس 7کشور صنعتی جهان (جی 7)  و پی آمدهاي آن براي ایران ونقش ماکرون.

حسن روحانی رئیس جمهور بی اختیار وتوسل به منافع ملی براي مذاکره با آمریکا.

وظیفۀ ملی ایرانیان دربرابر تاریخ واتحاد همۀمبارزان براي براندازي.

امنیت اسرائیل یا امنیت همۀ کشورهاي خاور میانه.

برنامه تلویزیونی شماره 438 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و پنج ماه مه 2018

بانو دکتر مهرا ملکی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​رویداد تاریخی غیر انسانی آتش زدن سینما رکس آبادان.

سربلندي سرتیپ رضا رزمی رئیس شهربانی آبادان از افتخارات نیروهاي مسلح شاهنشاهی.

جنگ قدرت بین دزدان وغارتگران رژیم وآغاز حذف برادران جنایتکار لاریجانی.

بازگشت به قانون اساسی مشروطیت پس از براندازي رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 437 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هجده آگوست 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​کاهش درآمد نفت در اثر تحریمها وپی آمد های آن در تورم و نرخ ارز

فیلم سینمائی توقیف و آزادسازی کشتیهای نفتکش  و نقش آمریکا، روسیه و انگلیس در این فیلم.

عدم توافق همگانی برای ائتلاف نظامی در خلیج فارس.

نقش پوتین درتدوین کنوانسیون ضد ملی و ننگین  دریای مازندران یا کا سپین وپیش در امد تسلط سراسری روسیه از دریای شمال تا چاه بهاروآبهای گرم خلیج فارس

و مستعمره شدن خفت بار کامل کشور در زمان رژیم اشغالگرجمهوری اسلامی.

تنهاراه لغو قراردا دهای ضدملی وضدایرانی قدرتمند شدن ایران پس از سرنگونی رژیم اشغالکر است.

ویدئوی ویژه بانوان ضبط شده جبهه همآهنگ مبارزان و شورای نجات ایران

هجده آگوست 2019

ویدئو ویژه بانوان مبارز

بانوان دکتر مرجانه روحانی ، محبوبه حسین پور، ناهید شاهین و پری عسگری

وآقای دکتر اسداله نصر اصفهانی

18ماه آگوست 2019

بیانیه  300 نفربانوان مبارز

احیای  قانون اساسی مشروطیت

پی امدهای انقلاب سفید

جایگاه پشیمانان شورش 57 در جنبش سراسری براندازی  رژیم

راه چاره برای سرنگونی رژیم

برنامه تلویزیونی شماره 436 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

یازده اوت 2019

آقایان امیر طاهری و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​کنوانسیون شرم آور دریای مازندران.

امکان حقوقی ابطال قراردادهای ضد ملی پس از براندازی رژیم.

حاکمیت مردم بزرگترین دست آوردقانون اساسی مشروطیت.

چرا رضا شاه  پس ازدریافت عنوان فرماند هی کل قوا از سوی مجلس مدت کوتاهی  به جمهوری گرایش پیداکرد؟

برنامه تلویزیونی شماره 435 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

چهارم اوت 2019

آقایان حجت کلاشی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​تنش تازه درایران در راستای مسائل حقوقی دریای مازندران.

پیشینۀ آزادیخواهی و مشروطیت در ایران.

دست آوردهای مشروطیت و قرار گرفتن ملت در برابر امت.

برقراری دوبارۀ قانون اساسی مشروطیت پس از سرنگونی رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 434 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و نهم ماه ژوییه 2019

سرکاربانو روشنک آستِرَکی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​نقش اصلاح طلبان در پایداری رژیم و انتخابات آینده.

وضع نابسامان اقتصادی رژیم مردۀ جمهوری اسلامی.

راه نجات ایران ، اعتصابات و تظاهرات سراسری.

انتخاب نخست وزیر  تازۀ  انگلیس و اثر آن در امنیت خاور میانه.

برنامه تلویزیونی شماره 433 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و یکم ژوييه 2019

آقایان دکتر اکبر تربت و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

ادامۀ جنگ نرم و سریال  تلویزیونی گاندو دربرابرسریال فاکس نیوز.

اعلام ترامپ دربارۀ ساقط ساختن پهباد جمهوری اسلامی.

توقیف کشتیهای  نفتکش امارات و انگلیس در آبراه خلیج فارس.

کاربرد عملی بیانیه 14 نفر و راه نجات ایران.

برگزاری نخستین نشست همبستگی ملی ایرانیان.

1/17

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front