برنامه های تلویزیونی

 

برنامه های تلویزیونی جبهه همآهنگ مبارزان ایران وکنگره همبستگی ایرانیان،هر هفته روزهای یکشنبه ازطریق تلویزیون پارس (www.parstv.tv) پخش میگردد.

 

ساعات پخش برنامه از اینقرارند:
در ایران 19.30 - در باختر امریکا 8:00 بامداد - خاور امریکا  11:00 - اروپا 17:00

 

بازپخش این برنامه ها روزهای دوشنبه در ساعات:
ایران 16:30 - باختر امریکا 5:00 بامداد - خاور امریکا 8:00
بامداد - اروپا 14:00 میباشد


همچنین میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس ایمیل و یا شماره تلفنهای زیر در ایالات متحده آمریکا با مسئولین در میان بگذارید.

 

iraniandemocracyfront@outlook.com

 

+1(650) 619 76 23  - +1(832) 277 7748

 

هممیهنان داخل کشور که با سانسور رژیم اسلامی دست به گریبان هستند و دسترسی به  یوتوب ندارند میتوانند این

برنامه ها را از طریق فیس بوک جبهه دانلود و سپس تماشا کنند

 

 

با سپاس بسیار

کمیته تبلیغات وروابط عمومی

  • Wix Facebook page

برنامه تلویزیونی شماره 463 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

نوزده ژانویه 2020

آقایان دکتر بهمن جلدی و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​روز 26 دی ماه  روز خروج پادشاه ازایران.

رهمنودهای شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با اینستیتو هادسن.

دادخواهی خانواده های کشته شدگان قیام ملی آبان 98

پیامدهای حقوقی وسیاسی سرنگونی  هواپیمای اوکرائینی.

اثرات قیام ملی آبان در انتخابات.

برنامه تلویزیونی شماره 462 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هفده ژانویه 2020

آقای بهمن میزا زاده

17 ژانویه 2020

چگونگی برخوردبا نیروهای سرکوبگر

برنامه تلویزیونی شماره 461 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوازده ژانویه 2020

بانوژاله دفتریان و آقایان دکتر ایمان انصاری ودکتر اسداله نصر اصفهانی

بخش دوم

هدف نابودی تروریست قاسم سلیمانی از نگرآمریکا واز نگر رژیم  اشغالگر جمهوری اسلامی

دسته بندی کشورها و اوپوزیسیون به مخاف و موافق

وظیفۀ سپاه پاسداران  درصدور انقلاب بخارج و گسترش قانون خدا در جهان و نبرد با کشورهای «محارب» عامل اصلی کشتارهای منطقه ای

لزوم اعتصابات سراسری برای فلج کردن حکومت و سرنگونی رژیم

ادامۀ قیام ملی آبان

برنامه تلویزیونی شماره 460 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

دوازده ژانویه 2020

آقایان دکتر منوچهر رزم آرا و دکتر اسداله نصراصفهانی،

نابودی تروریست قاسم سلیمانی برای به حاشیه راندن قیام ملی آبان.

همگاری پنهانی آمریکا با  رژیم جمهوری اسلامی .

قاسم سلیمانی مأمور صدور انقلاب به دنیا  ومسؤل کشتارهای منطقه.

لزوم رهبری و فرماندهی برای ادامۀ قیام ملی آبان.

راه برون رفت از مصیبت ملی کنونی.

برنامه تلویزیونی شماره 459 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پنج ژانویه 2020

بانوان دکتر مرجانه روحانی،ماندانا زند کریمی و محبوبه حسین پور

آقایان دکتر سعید حمزوی، افشین عزیزیان  و دکتر اسداله نصراصفهانی

5 ژانویه 2020

بخش اول

قاسم سلیمانی مجری صدور انقلاب، فعالیتهای تروریستی جمهوری اسلامی در جهان

دسته بندی اوپوزیسون و کشورها ی موافق و مخالف با دستور ترامپ برای نابودی سلیمانی

همراهی دموکراتها با سازمانهای تروریستی

بخش دوم

کوششهای زنان برای آزادی

17 دی و 6 بهمن روز آزادی زنان از سوی پادشاهان پهلوی

سخنرانی تاریخی رضا شاه بزرگ در 17 دی

آزادی و نقش زنان دراداره و پیشرفت کشور پیش از اسلام، پس از اسلام وپس از مشروطیت

برنامه تلویزیونی شماره 458 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پنج ژانویه 2020

آقایان دکتر بهرام چوبینه و دکتر اسداله نصراصفهانی،

بزرگداشت 17 دی  روز آزادی زنان از حجاب از سوی رضاشاه یزرگ.

عامل اساسی نارضائی مردم  سختی معیشت  است نه تحریمها.

نقش اعتصابات در فلج کردن و فروپاشی رژیم.

لزوم رهبری و فرماندهی برای قیام ملی

جنبش تداوم مشروطیت..

برنامه تلویزیونی شماره 457 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و نهم دسامبر 2019

آقایان حجت کلاشی و دکتر نصر اصفهانی،

تفاوتهای اساسی بین قیام آبان 98و جنبش سبز .88

اصلاح طلبان خواستار روزهای سیاه  استبداد به نام دوران طلائی خمینی  ونقش آنها  در نگهداری رژیم.

ترس  و وحشت رژیم از مردم وبرقراری فضای امنیتی در کشور.

تداوم مشروطیت تنها راه برقراری حاکمیت مردم پس از فروپاشی رژیم.

بیانیه جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران در پشتیبانی از قیام آبان .98

https://youtu.be/qERwVE3J0H4

برنامه تلویزیونی شماره 456 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و پنج دسامبر2019

بانوان  مینا رضوانی، دکتر مرجانه روحانی و محبوبه حسین پور (مهراردشیر)

آقایان دکتر سعید حمزوی و دکتر اسداله نصراصفهانی

25 دسامبر 2019

پشتیبانی ازبزرگداشت کشته شدگان قیام ملی آبان در پنجم دی 98

بیانیه همدردی با ملت ایران

جنبش تداوم مشروطیت

برنامه تلویزیونی شماره 455 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و دوم دسامبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصراصفهانی،

ترفند تازه وطرح مردود رفراندم  در زمان حاکمیت رژیم برای رویا روئی با قیام ملی  آبان.

گفتگوی پمپئو با ایرانیان و نقض حقوق بشر درایران.

جنایتکارمیر حسین موسوی ،آرزومند«دوران طلائی خمینی» مهرۀ سوخته برای بقای رژیم.

شورشیان 57 وجایگاه آنها در براندازی رژیم.

جنبش تداوم مشروطیت.

برنامه تلویزیونی شماره 454 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

پانزده دسامبر 2019

آقایان امیر طاهری و دکتر اسداله  نصر اصفهانی،

بریدن بخشی ازنیروي انتظامی از رژیم و تمرد نظامی.

دعوت از صلیب سرخ جهانی براي تهیۀ گزارش ا ز عملیات سرکوب در قیام ملی آبان.

تشکیل  کمیته هاي شهروندي در 11 شهرایران.

مقایسه کشتارهاي خامنه اي با رویداد میدان ژاله از سوي میرحسین موسوي خواهان باز گشت به دوران طلائی( کشتار سال 68) خمینی.

بازسازي کمیته هاي انقلاب براي کشتار بیشتر آزادیخواهان.

برنامه تلویزیونی شماره 453 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هشت دسامبر 2019

بانو ماندانا زند کریمی و دکتر اسداله  نصر اصفهانی

همدردی وپیامی دوباره  به ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح

پشتیبانی آمریکا از ملت ایران تنها گفتاری است یاعملی

به میدان آمدن « میت سیاسی» ، میرحسین موسوی ومقایسه کشتارهای خامنه ای با  رویداد میدان ژاله

پاسخی کوتاه به نامۀ سرگشادۀ محسن مخملباف

نقش زنان در جنبش 96 وقیام ملی آبان 98 ومصادرۀ آن ازسوی برگزیدگان غرب

برنامه تلویزیونی شماره 452 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

اول دسامبر 2019

آقایان دکتر خلیل انداچه و دکتر اسداله  نصر اصفهانی،

قیام ملی آبا ن و تفاوتهای آن بااعتراضهای پبشین.

بررسی شعارهای رضا شاه روحت شاه وشاه ایران برگرد به ایران و ... ازنگر حقوقی ، سیاسی و اجتماعی.

«جنبش تداوم مشروطیت» ونقش آن در همبستگی ملی و قیام ملی آبان.

ایستادگی و پایداری مردم رمز پیروزی قیام ملی.

عوامل بنیانی شورش 57 و نقش محمد رضا شاه پهلوی.

برنامه تلویزیونی شماره 451 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و چهارم نوامبر 2019

بانو دکتر مرجانه روحانی وآقایان دکتر سعیدحمزوی ، بهمن میرزازاده و دکتر اسداله  نصر اصفهانی

ریشه یابی جنبش قهرمانانۀ مردم ایران یا قیام ملی آبان

پیآمدهای اقتصادی واجتماعی افزایش ناگهانی بهای بنزین

روشهای عملی برخورد با نیروهای سرکوبگر

«جنبش تداوم مشروطیت» ونقش آن در همبستگی ملی و  قیام ملی آبان

ایستادگی و پایداری مردم  رمز پیروزی قیام ملی

برنامه تلویزیونی شماره 450 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

هفده نوامبر 2019

آقایان بابک شکرآبی و دکتر اسداله  نصر اصفهانی،

​اعلام پشتیبانی ازجنبش خودجوش مردم وتظاهرات سراسری.

دستگیری یکی ازاعضای هیئت مرگ و پی آمدها ی آن.

مبانی حقوقی و تاریخی تداوم مشروطیت.

چگونگی اعتمادسازی با مبارزان درون مرز.

شرایط لازم برای براندازی بجای تغییر رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 449 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

ده نوامبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

ریشه یابی رویداد هاي اعتراضی مردم درعراق و لبنان.

تغییر رژیم از راه اصلاح طلبی یا براندازي رژیم.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وشعار محوري براي براندازي.

همآهنگی باسایر نیروهاي مبارز واتحاد براي سرنگونی رژیم.

برنامه تلویزیونی شماره 448 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سوم نوامبر 2019

بانو روشنک آستَرَکی  و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

​خجسته باد زادروز اعلیحضرت رضاشاه  (دوم ) و گرامیداشت روز کوروش بزرگ.

گزارش مراسم برگزاری صدمین زادروزشاهنشاه آریا مهر اعلیحضرت محمد رضاشاه  پهلوی.

نقش تحریمهای تازه در گسترش نارضائیها و اعتراضات مردم.

موج تازۀ پدیدۀ مزورانۀ تغییر رژیم از راه جابجائی دولتمردان یعنی اصلاح طلبی  بجای براندازی.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وشعار محوری برای براندازی.

برنامه تلویزیونی شماره 447 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست و هفت اکتبر 2019

آقایان حجت کلاشی ودکتر اسداله نصر اصفهانی،

صدمین سالروز خجستۀ  اعلیحضرت محمد رضاشاه  پهلوی شاهنشاه آریامهر.

ریشه های تاریخی حملۀ نظامی  ترکیه به سوریه و کشتار کردها.

نقش امریکا و روسیه درتنش سیاسی و بحران تجاوز نظامی  ترکیه به سوریه.

اعتراف صریح دبیر کل شورای مدیریت گذار به فدرالیست بودن و خودمختاری آذربایجان.

بهره گیری از قانون اساسی مشروطیت، ساده ترین و کارآمد ترین  راه همبستگی اوپوزیسیون .

برنامه تلویزیونی شماره 446 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

بیست اکتبر 2019

آقایان دکتر مازیار قویدل ودکتر اسداله نصر اصفهانی،

نگارش کتابهای درسی فارسی تا پایۀ هفتم و تدریس آنها دردبستانهای تاجیکستان.

نقش شاهنامه  درایجاد همبستگی ملی ایرانیان.

عدم تمرکز و  آموزش به زبان مادری.

کورش بزرگ  وحقوق بشر.

جنبش تداوم مشروطیت.

برنامه تلویزیونی شماره 445 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

سیزده ماه اکتبر 2019

آقایان دکتربهرام چوبینه دکتر اسداله نصر اصفهانی،

تشکیل شورای مدیریت دورۀ گذارباترکیب نامتجانس.

عدم تمرکز و زبان مادری.

دروغی بزرگ بنام«استان عربستان ایران».

اتحاد وهمبستگی نیروهای مبارز نخستین شرط براندازی رژیم.

شاهزاده رضا پهلوی تنهاعامل پیونداکثریت اوپوزیسیون برای پیروزی.

برنامه تلویزیونی شماره 444 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و کنگره همبستگی ایرانیان

ششم ماه امتبر 2019

آقایان دکتر رضا تقی زاده و دکتر اسداله نصر اصفهانی

گردهمآئی تجزیه طلبان  بعنوان مدیریت دورۀ گذار در لندن

عدم تمرکز و زبان مادری

«استان عربستان ایران» دم خروس  دبیر کل مدیریت دورۀ گذار

تداوم مشروطیت وباز گشت به  فرهنگ کهن ایرانی و

ناسیونالیسم ، مدرنیسم و سکولاریسم دوران پهلوی

1/18

Please reload

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front