در تاریخ 10 فروردین 1399  برابر با 29 مارس 2020  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

  • دریای مازندران (دریای کاسپین)
  • -
  • احیای حق ایران بر دریای کاسپین
00:00 / 00:00

زمان آن رسیده که با اعتصاب همگانی و مبارزه مدنی تا سرنگونی جمهوری اسلامی، ملت ایران بپاخیزد

آقایان دکتر هوشنگ لاهوتی و دکتر اسداله نصراصفهانی،

ویدئوی آموزشی  سازمان بهداشت جهانی در بارۀ ویروس  کرونا.

ادعای کشف داروی مبارزه باکرونا ازسوی دانشگاه اترخت هلند بوسیله پروفسور فرانک گروسولد.

بررسی پیشگویی یا تخیلی بودن ویروسWuhan-400 در رمان The Eyes of Darkness  نوشتۀ   Dean Koontz درسال1981

اثر ویروس کرونا در ساختار اقتصادی کشورها و سیاست تزریق پول به اقتصاد برای مقابله با بحران اقتصادی بزرگ در پیش رو.

اصلاح طلبان برون مرز و درون مرز و نایاک همراه باروسیه وچین واتحادیۀ اروپا به بهانۀ ویروس کرونا.

خو استار برداشتن تحریمهاودرنتیجه ماندگاری بیشتر رژیم مردۀ بی کفایت شده اند.

 

 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  در   29 مارس 2020

  • رویدادهای سیاسی هفته
  • -
  • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front