در تاریخ 9 آذرماه 1399  برابر با  29 نوامبر 2020  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

همراه با فایل تکمیلی در 17 شهریور 1399

 • احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)
 • -
 • همراه با فایل تکمیلی
00:00 / 00:00
 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  -  29 نوامبر 2020

 • رویدادهای سیاسی هفته
 • -
 • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

آقایان جهانگیر لقایی و دکتر اسداله نصراصفهانی؛

مقایسۀ قدرت خرید مردم پبش از شورش 57 با قدرت خرید مردم در 5 سال اخیر.

پیش برد پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی و سنگ اندازیهای بی نتیجۀ اندکی از اوپوزیسیون.

محور مشترک مبارزه: محتوای نظام نه شکل نظام.

اصلاح طلبی و راه سوم  با هدف کمرنک ساختن پیمان نوین .

 تقسیمات کشوری خیانت بار قومی و  رسمی شناختن زبانهای روسی و انگلیسی و عربی  در ایران.

خیانتهای گروه های چپ به مردم ایران و تدارک خیانت برای انتخابات در پیش رو.

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

 • Icône social Instagram
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front