در تاریخ 23 خرداد ماه 1400 برابر با  13 ماه ژوئن 2021  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  -  31 ماه آوریل 2021

رویدادهای سیاسی هفتهجبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00
سال مبارزه با تجزیه طلبی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

همراه با فایل تکمیلی در 17 شهریور 1399

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان جناب ناخدا ناصر میمند و ايمان انصارى :

1- کشور قدرتمند در منطقه خلیج فارس.

2- تاریخچه کوتاه نیروی دریایی شاهنشاهی ایران.

3- عکسها و مدارک فوق العاده از نامگذاری و بخاک انداختن "ناو شاهنشاهی خارک" در انگلستان.

4- دلایل احتمالی غرق شدن ناو "خارک".

5- سرنوشت زیردریایی ها و ناوهای سفارشی ایران شاهنشاهی پس از شورش 57.

سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00

 

سرود آزادی