سرود ای ایران

در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 2581 برابر با 15 ماه می 2022  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی
fail soti11جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 10:16

سخنرانان روز یکشنبه 15 ماه می 2022 آقای دکتر هوشنگ لاهوتی و ایمان انصاری هستند كه درباره:

 -          قانون "بنفورد".

-          تقلب در بازار بورس تهران.

-          تقلب در آمار کرونا.

-          قیام ملی.

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی