سرود ای ایران

در تاریخ 07 آذرماه 1400 برابر با 28 نوامبر2021  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
رویدادهای سیاسی هفتهجناب آقای امیر رحمانی
00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان روز یکشنبه 28 نوامبر 2021   آقای دکتر سعید حمزوی و آقای محمود احمدی و ایمان انصاری هستند كه درباره:

 

1.      تظاهرات کشاورزان اصفهان و چهارمحال بختیاری.

2.      کم آبی و خشکی زاینده رود.

3.      حمله وحشیانه مزدوران رژیم به معترضین در اصفهان.

4.      فرق میان نهاد شاهنشاهی و نماد پادشاهی.

5.      شاهنشاهی متعلق به کیست؟ وظیفه حفظ نهاد شاهنشاهی با کیست؟

 

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی