top of page

سرود ای ایران

در تاریخ 14 خرداد ماه 2582 برابر با 04 ماه جون 2023 بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
تازه ترین آگاهینامه
fail sotii 43جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 26:42
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان روز یکشنبه   04 ماه ژوئن  آقای  کریستیان پهلوی  و ایمان انصاری هستند که درباره:

  • حذف شاهزاده رضا پهلوی

  •  دروغ همکاری رضا شاه با آلمان نازی.

  • بهانه  جاسوسان آلمانی در ایران.

  • ایران، پل پیروزی جنگ جهانی دوم.

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی

bottom of page