در تاریخ 20 آبانماه 1398  برابر با 11 نوامبر 2019  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

  • دریای مازندران (دریای کاسپین)
  • -
  • احیای حق ایران بر دریای کاسپین
00:00 / 00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سند دیگری از بیکفایتی جمهوری اسلامی

پخش بیماری ایدز در لردگان

آقایان دکتر رضا تقی زاده و و دکتر اسداله نصر اصفهانی،

ریشه یابی رویداد هاي اعتراضی مردم درعراق و لبنان.

تغییر رژیم از راه اصلاح طلبی یا براندازي رژیم.

تداوم قانون اساسی مشروطیت وشعار محوري براي براندازي.

همآهنگی باسایر نیروهاي مبارز واتحاد براي سرنگونی رژیم.

 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  در  10  نوامبر 2019

  • رویدادهای سیاسی هفته
  • -
  • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

  • Icône social Instagram
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front