top of page

سرود ای ایران

در تاریخ 09 بهمن ماه 2581 برابر با 29 ماه ژانویه 2023 بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی
fail soti 35 00_08_15-00_20_25جناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 12:10

سخنرانان روز یکشنبه  29  ماه ژانویه 2023 آخرین قسمت از سری برنامه های هشتگانه آقای مرتضی موسوی و ایمان انصاری هستند که درباره:

  • ادامه کار دفتر ضد جاسوسی پس از شورش 57 و بدون آگاهی رژیم اسلامی.

  • همکاری ضد جاسوسی با دولت موقت بازرگان.

  • دستگیری محمد رضا سعادتی عضو هسته مرکزی مجاهدین خلق.

  • خطر تجزیه و از دست دادن جزایر ایرانی خلیج فارس.

گفتگو خواهند کرد.

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی

bottom of page