در تاریخ 06 مهر 1399  برابر با  27 سپتامبر 2020  بروز شد

سرود آزادی

سال مبارزه با تجزیه طلبی
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)

همراه با فایل تکمیلی در 17 شهریور 1399

 • احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)
 • -
 • همراه با فایل تکمیلی
00:00 / 00:00
 رویدادهای سیاسی هفته

رویدادهای سیاسی  هفته  در  27  سپتامبر 2020

 • رویدادهای سیاسی هفته
 • -
 • جبهه هماهنگ مبارزان ایران
00:00 / 00:00

هشدار به جهانیان

سپتامبر 2020

آقایان دکتر ایمان انصاری و دکتر اسداله نصراصفهانی ؛

پانصدمین برنامۀ تلویزیونی جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران.

یادآوری باورها و اصول ومبانی مشترک جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران.

استقلال و یکپارچگی کشور و عدم تمرکز اداری.

همآهنگی اسراییل و کشورهای عربی خلیج فارس.

اثر انتخابات آمریکا در مبارزه با رژیم اشغالکر جمهوری اسلامی.

اتحادیۀ اروپا و پشتیبانی از رژیم.

 

سرود آزادی

جبهه هماهنگ مبارزان ایران

 • Icône social Instagram
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Twitter

© Copy Right 2023 by Iranian Democracy Front