سرود ای ایران

در تاریخ 26 دیماه 1400 برابر با 16 ژانویه 2022  بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
رویدادهای سیاسی هفتهجناب آقای امیر رحمانی
00:00
تازه ترین آگاهینامه
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان روز یکشنبه  16  ژانویه   2022 جناب آقای دکتر هوشنگ لاهوتی و ایمان انصاری هستند كه درباره:

 آغاز جنبش در داخل ارتش ایران.

  1. سویه اوماکرون ویروس کرونا.

  2. تاثیر واکنسها در برابر سویه دلتا و اوماکرون.

  3. واکسیناسیون در ایران.

 گفتگو خواهند کرد.

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی