top of page

سرود ای ایران

در تاریخ 09 امرداد ماه 2582 برابر با 31 ماه جولای 2023 بروز شد

سرود آزادی

 رویدادهای سیاسی هفته
تازه ترین آگاهینامه
utiteled fil sotiجناب مهدی امیر رحمانی
00:00 / 10:34
تازه ترین برنامه تلویزیونی

سخنرانان روز یکشنبه   30  ماه ژوئیه، آقایان نادر صدیقی، دکتر هوشنگ لاهوتی، مهندس مرداویج زیاری، دکتر نامدار بقایی یزدی،  بانو دکتر حمیرا بختیاری و ایمان انصاری هستند که درباره:

·         آموزش در جمهوری اسلامی.

·         فواید پروژه "امید ایران".

·         فرونشست زمین و دلایل آن.

·         حفاری چاههای بسیار عمیق و ضرر های آن.

گفتگو خواهند کرد

پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری
سال مبارزه با تجزیه طلبی
سال مبارزه با قراردادهای استعماری با چین
00:00
احیای حقوق ایران در دریای کاسپین (مازندران)همراه با فایل تکمیلی
00:00

- آدرس ایمیل خود را به لیست ما اضافه کنید -

 

سرود آزادی

bottom of page